01-Okinawa-Brown-Sugar-Big-Boba

Okinawa Brown Sugar Big Boba

02-Skinny-Okinawa-Brown-Sugar-Big-Boba

Skinny Okinawa Brown Sugar Big Boba

03-Dalgona-Matcha-Chocolate

Dalgona Matcha Chocolate

04-Dalgona-Matcha-Matcha

Dalgona Matcha Matcha

05-Lemonade-Stardust

Lemonade Stardust

06-Unicorn-Drink

Unicorn Drink

07-Rainbow-Drink

Rainbow Drink

08-Yoyogi-Cheese

Yoyogi Cheese

09-Okinawa-Milk-Tea-with-Boba

Okinawa Milk Tea With Boba

10-Cheese-Macchiato-Thai-Tea

Cheese Macchiato Thai Tea

11-Original-Macchiato-Ovaltine

Original Macchiato Ovaltine

12-Cheese-Macchiato-Ovaltine

Cheese Macchiato Ovaltine

13-Taro-Fuzato

Taro Fuzato

14-Lovers-Drink

Lovers Drink

SUNRISE NEW

Sunrise

SUNSET NEW

Sunset

SNOW FAIRY NEW

Snow Fairy

1 Original Macchiato Blacktea

Original Macchiato Blacktea

2-Original-Macchiato-Greentea

Original Macchiato Greentea

3-Cheese-Macchiato-Blacktea

Cheese Macchiato Blacktea

4-Cheese-Macchiato-Greentea

Cheese Macchiato Greentea

1-Peach-Cold-Brew-Tea

Peach Cold Brew Tea

2-Lychee-Orange-Cold-Brew-Tea

Lychee Orange Cold Brew Tea

1-classic-latte

Classic Latte

2-Black-Coffee-Mocha-Macchiato

Black Coffee Mocha Macchiato

3-Dalgona-Avocado

Dalgona Avocado

4-caramel-latte

Caramel Latte

5-Coffee-Mint-Macchiato

Coffee Mint Macchiato

6-Dalgona-Coffee

Dalgona Coffee

7-Okinawa-Coffee

Okinawa Coffee

1-unicorn-matcha

Unicorn Matcha

2-unicorn-choco

Unicorn Choco

3-mocha

Mocha

4-americano

Americano

5-cappuccino

Cappuccino

6-black-coffee

Black Coffee

01-rich-okinawa

Rich Okinawa

02-midsummer-madness

Midsummer Madness

03-indigo-drink

Indigo Drink

1L okinawa brown sugar

Okinawa Brown Sugar Big Boba

1L yoyogi cheese

Yoyogi Cheese

1L taro fuzato

Taro Fuzato

1L sunset

Sunset

1L sunrise

Sunrise

1L snow fairy

Snow Fairy

1L okinawa coffee

Okinawa Coffee

1L milk tea okinawa

Milk Tea Okinawa

1L lemonade stardust

Lemonade Stardust

1L dalgona matcha

Dalgona Matcha

1L classic latte

Classic Latte

1L caramel latte

Caramel Latte

01-okinawa house signature

Okinawa House Signature

02-okinawa coffee

Okinawa Coffee

03-okinawa frugu

Okinawa Frugu

04-okinawa milk tea

Okinawa Milk Tea

05-okinawa big boba

Okinawa Big Boba

06-88 rising

88 Rising